Home / Bạn Hồ Thị Diễm My – Học viên

 

“Những buổi học tại tiếng Hoa Chinese rất thú vị, những hoạt động ngoại khóa sôi nổi làm chúng em hào hứng học tiếng Hoa. Sau khóa học, em không chỉ nói tiếng Hoa lưu loát, nghe tốt, đọc chuẩn và viết đúng văn phong mà còn mạnh dạn hơn rất nhiều trong việc giao tiếp với người Hoa trong quá trình làm việc. Cám ơn trung tâm và thầy cô và các bạn ”.